" class="part-icon-bars">

Participació ciutadana per a l'elaboració del Reglament de la Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris

Aquesta iniciativa pretén reduir les pèrdues i el malbaratament alimentaris

Fase 2 de 2
Fase de retorn 20/07/2023 - 20/08/2023
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Ja pots consultar l'informe de retorn (PDF).

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Procés de participació ciutadana per a l’elaboració del Reglament de desplegament de la Llei 3/2020, de l’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris


L’objectiu de la participació ciutadana és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la redacció del projecte de Decret de desenvolupament de la Llei 3/2020, de l’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari.

La Direcció General d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes, regulada a l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per a l'elaboració del Reglament de desplegament de la Llei 3/2020, de l’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

Aquest procés de participació ciutadana té per objecte que el projecte de Decret que finalment es tramiti i aprovi hagi tingut en compte totes les opinions, inquietuds i propostes dels diversos sectors socials, empresarials o institucionals interessats.

Objectius de la iniciativa

El Projecte de decret plantejat pretén donar resposta als objectius específics següents:

 • Establir els termes quant a contingut i estructura dels plans de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentaris de les empreses alimentàries i les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments. Els plans de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentaris inclouen, entre altres qüestions, una descripció de les mesures pertinents per poder aplicar la jerarquia de prioritats de l’article 11 de la Llei 3/2020 i la metodologia de quantificació de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

 • Establir els termes del sistema d’informació per recollir i analitzar les dades resultants de la quantificació de les pèrdues i el malbaratament alimentari i de comptabilitzar els productes alimentaris que es destinin a la distribució gratuïta o alimentació animal que ha de desenvolupar l’Administració.

 • Establir el contingut del Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris que ha d’elaborar el Govern.

 • Definir les pràctiques comercials deslleials o que siguin contràries a les normes de la competència que indueixin o fomentin malbaratament alimentari al proveïdor.

 • Desenvolupar la regulació de l’espigolament com a activitat complementària i sense ànim de lucre per a la prevenció de les pèrdues alimentàries. 

Grups als quals s'adreça aquest procés

 • Ciutadania en general
 • Sector primari
 • Empreses alimentàries
 • Empreses del sector de l’hostaleria i restauració
 • Entitats d'iniciativa social
 • Altres organitzacions sense ànim de lucre que presten serveis de distribució d'aliments
 • Consumidors i els espigoladors

Documents consultables

En aquest procés de participació ciutadana és poden consultar els documents següents:

 • Proposta de Decret
 • Memòria general
 • Memòria d’avaluació d’impacte
 • Memòria d’observacions
 • Memòria preliminar i comunicació al Govern

Propostes Veure tots (49)

Les empreses, per mera subsistència i viabilitat, han de tenir el dret a decidir empresarialment...
Als efectes de l’article 2 convindria concretar l’àmbit d’aplicació, ja que hi ha supòsits en què...
Quan el fet es produeix sense haver introduït el producte al circuit comercial, les explotacions...
En l'article 9.a) dins l'apartat proposem el següent redactat que clarifica aquest punt, ja que...
Veure tots (49)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn
Data d'inici 22 de Febrer de 2023
Data de finalització 22 de Març de 2023
Referència: II-PART-2023-02-558

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/participaciomalbaratamentalimentari/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/participaciomalbaratamentalimentari/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

13

Participants

88

Seguidores

49

Propostes

1

Adhesions