" class="part-icon-bars">

Procés de participació ciutadana per a l'elaboració del Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de qualitat de l'aire, horitzó 2027

Aquesta iniciativa pretén millorar la qualitat de l'aire

Fase 2 de 2
Fase de retorn 21/04/2023 - 17/05/2024
Fases del procés

Canvis a "Establir com objectiu els límits establerts per la OMS, no per la directiva Europea."

Versions

Versió 1

Avatar: Genís - Eixample Respira Genís - Eixample Respira
19/04/2023 01:25
Versions 1 Torna a la proposta