" class="part-icon-bars">

Procés de participació ciutadana per a l'elaboració del Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de qualitat de l'aire, horitzó 2027

Aquesta iniciativa pretén millorar la qualitat de l'aire

Fase 2 de 2
Fase de retorn 21/04/2023 - 17/05/2024
Fases del procés

Canvis a "Taula de Qualitat de l'Aire de Catalunya"

Versions

Versió 1

Avatar: Cambra Oficial de Comerç, Indústia i Serveis de Sabadell Cambra Oficial de Comerç, Indústia i Serveis de Sabadell
20/04/2023 12:35

Versió 2

Avatar: Cambra Oficial de Comerç, Indústia i Serveis de Sabadell Cambra Oficial de Comerç, Indústia i Serveis de Sabadell
24/04/2023 08:33
Versions 2 Torna a la proposta