" class="part-icon-bars">

Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i s’adapten els annexos

Aquesta iniciativa pretén protegir contra la contaminació acústica

Fase 3 de 3
Retorn 10/02/2024 - 10/04/2024
Fases del procés

Apoyo al decreto de Protección contra la Contaminación Acústica

02/02/2024 19:28  

Se aplaude esta iniciativa, ya que se mejora la calidad acústica en los edificios y ello mejorará la salud, bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía..

Supone un avance capital para las nuevas licencias de construcción, que debería extenderse a todas las actuaciones de rehabilitación y reforma.

Se considera una medida adecuada y proporcionada que asegura el confort de los edificios.

Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions2

Referència: II-PROP-2024-02-88336
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/participacioprotecciocontaminacioacustica/f/4004/proposals/88336/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/participacioprotecciocontaminacioacustica/f/4004/proposals/88336/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

2 en contra (100.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

En contra  

Tot gira al voltant dels Objectius de Qualitat Acústica. Per fer viable esdeveniments i concerts a l’aire lliure es sol·licita la seva suspensió temporal, i el nou Decret estableix que:
- Es limita el nombre d’esdeveniments que poden demanar la suspensió a 10 dies a l’any per espai.
- D’aquests 10 dies, només 4 dies poden ser esdeveniments nocturns que no apareguin al Catàleg de Patrimoni festiu o es pugui considerar que tinguin arrelament i àmplia participació de la població afectada (per tant tots els events de iniciativa privada, festivals, cicles de concerts etc...)
- En esdeveniments situats a més de 50 m de la façana més propera, es limita a entre 56 i 61 dBA a façana a partir de les 23h.
- Per altra banda, la proposta de Decret obre la porta a què en sòl no urbà es pugui limitar el nivell generat per les activitats a no incrementar en més de 6dBA el soroll de fons.
A la pràctica, això implica que els festivals o cicles de concerts de més de 4 dies

Carregant els comentaris ...