" class="part-icon-bars">

Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i s’adapten els annexos

Aquesta iniciativa pretén protegir contra la contaminació acústica

Fase 3 de 3
Retorn 10/02/2024 - 10/04/2024
Fases del procés

Canvis a "Revisió del projecte de decret - part 2"

Versions

Versió 1

Avatar: Paola Vidal Gonzalez Paola Vidal Gonzalez
07/02/2024 17:55
Versions 1 Torna a la proposta