" class="part-icon-bars">

Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i s’adapten els annexos

Aquesta iniciativa pretén protegir contra la contaminació acústica

Fase 3 de 3
Retorn 10/02/2024 - 10/04/2024
Fases del procés

33 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
La música no es soroll . No te sentit posar en marxa unes mesures que mataran la música sense...
... la no consideració d'obres en el cap. de Suspensió d'OQA, la no definició d'activitats...
Aquest decret es un atac al patrimoni cultural i musical del nostre pais. El Decret tindrà una...
Davant la falta d'espais públics i polítics - del ciutadà - per a expressar-se i generar cultura...
Les excepcions proposades (10 dies en actes tradicionals i d'interès social, i 4 quan es...
Asistimos al asedio de la música en el espacio público mientras los ruidos de las...
És imprescindible la revisió d'aquest projecte de Decret. Tal com està redactat actualment faria...
Limitar los espacios traería repercusiones absolutamente negativas, destacando la pérdida de...
Aquesta llei atempta directament contra petits col.lectius, associacions i entitats que tant...
  • Creat el
    06/02/2024
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Primerament, entenent el nou Decret com a marc regulador autonòmic, que cedeix part de...
Ens hauriem de plantejar tots, el que aporta la música en viu, les activitats a l'aire lliure,...
D’acord amb l’OMS, no es considera convenient que una activitat, amb públic sense elements de...
Un cop més.... les lleis de protecció, en realitat no són més que lleis de prohibició , censura,...
En aquesta prposta veig una restriccions que faran inviable la realització d'esdeveniments...
Segons els termes d'aquesta proposta, cualsevol autobús urbà, superarà els límits en façana al...
S'hauria de revisar conjuntament amb el departament de Cultura, això ja que no dona peu a cap...
Article 4 No es troba sentit a les definicions de "existent" referides al 17.11.2009 atès els 15...
Annex 10: en els projectes d’implantació de noves activitats sotmeses a règim d’intervenció...
DIEC: Infraestructura=Conjunt d’elements, especialment els materials, fonamentals per al...