" class="part-icon-bars">

Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes a l’Atenció Primària de Serveis Socials (PAVMAPSS)

#pavmapss Evidències i expectatives per a la diagnosi en l'abordatge de les violències masclistes a l'atenció primària de serveis socials

Fase 4 de 5
Valoració territorial 01/03/2023 - 30/04/2023
Ver las fases
Ayuda

Son debates estructurados en torno a políticas públicas para incorporar las voces de la ciudadanía en las decisiones del Gobierno. El Gobierno adquiere el compromiso de escucharlas, incorporarlas cuando proceda y explicar a la ciudadanía las decisiones tomadas, enriquecidas con esta participación.

Puedes hacer tus aportaciones en línea, asistir a sesiones presenciales o consultar las aportaciones de otros participantes.

Cerrar la ayuda

Acerca de este proceso

Este proceso pertenece a Proceso

Procés d'elaboració del Protocol d’Abordatge de les violències masclistes a l’atenció primària de Serveis Socials (PAVMAPSS). 

La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, defineix els protocols per una intervenció coordinada contra la violència masclista que contenen les bases per a definir els models d'intervenció els quals s'han de complementar amb el treball interinstitucional a nivell territorial i amb les pràctiques i les aportacions de tots els agents i àmbits implicats.


D’acord amb l’aprovació de la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, el passat novembre del 2022, el Govern ha aprovat el Protocol Marc per una intervenció amb diligència deguda en situacions de violències masclistes. Aquest conté un nou paradigma d'intervenció des del qual, a partir d’ara, tots els poders públics han de treballar en els seus protocols i models d’intervenció, per tal d’establir una coordinació que asseguri que totes les respostes van alineades.


Cal tenir en compte que el 29 de desembre de 2020 Govern aprovà el Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2024 (PESS) on va esdevenir ferm el compromís per a la millora de l’abordatge de les violències masclistes des dels Serveis Socials. En aquesta línia, i considerant que la detecció de casos de violències masclistes, així com la coordinació amb la xarxa d’atenció especialitzada i el seguiment dels pro­cessos de recuperació i reparació de les dones i els seus fills i filles, és un objectiu cabdal de les àrees bàsiques de serveis socials, s’impulsa el primer protocol sectorial de Serveis Socials.


Així doncs, el propòsit del present procés participatiu és el de recollir les experiències i expectatives de les professionals i usuàries de les àrees bàsiques de Serveis Socials, així com de les professionals implicades en la resta de serveis de la xarxa d’atenció a les violències masclistes de Catalunya quan tenen coneixement de situacions de risc o d’evidències de violències masclistes. D’acord amb l’article 87 de la Llei 5/2008 de 24 de desembre del dret de les dones a eradicar la violència masclista, les administracions públiques, en les polítiques d’eradicació de la violència masclista, han de comptar preferentment amb la col·laboració dels consells de participació i entitats de dones.


A les diferents pestanyes d'aquesta pàgina es poden consultar les diverses fases amb què consta l'elaboració d'aquest protocol.

Imágenes relacionadas

Qué se decide Definició i avaluació del protocol d'abordatge de les violències masclistes a l'atenció primària de Serveis Socials
Quién participa Professionals de l'atenció primària de Serveis Socials, usuàries i ex usuàries de Serveis Socials i Entitats del sector
Departamento Departamento de Derechos Sociales
Ámbito ServeisSocials
Grupo promotor Departament de Drets Socials
Unidad promotora Direcció General de Serveis Socials (DGSS) - Departament de Drets Socials
Entidades dinamizadoras G-360 Cartografies Humanes
Dispone de retorno
Fecha de inicio 14 de julio de 2021
Fecha de finalización 30 de junio de 2023
Referencia: II-PART-2021-04-387

Compartir enlace:

Por favor, pega este código en tu página:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/pavmapss/embed.js?locale=es"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/pavmapss/embed.html?locale=es" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadísticas

10

Participantes

53

Seguidoras

1

Comentarios

6

Encuentros