" class="part-icon-bars">

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

#MobilitatCampTarragona Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

Fase 3 de 4
Conclusions del procés 01/01/2024 - 31/01/2024
Fases del procés

Canvis a "Sessió 1"

Mode de vista de comparació:

Descripció (Català)

 • -

  Durant aquesta sessió els participants podran contribuir amb les seves opinions, propostes i comentaris als tres eixos següents:

  • La mobilitat en bicicleta i els vehicles de mobilitat personal.
  • La mobilitat en vehicle privat.
  • Intermodalitat

  Al començament de la sessió es farà una breu presentació de la diagnosi del pdM. Posteriorment, els participants treballaran 2 dels 3 eixos en grups d’un màxim de 6 persones. Cada grup farà combinacions dels eixos, de manera que només es treballaran dos dels tres eixos. Els assistents podran triar la combinació de temes que prefereixin.

 • +

  Durant aquesta sessió els participants podran contribuir amb les seves opinions, propostes i comentaris als tres eixos següents:

  • La mobilitat en bicicleta i els vehicles de mobilitat personal.
  • La mobilitat en vehicle privat.
  • Intermodalitat

  Al començament de la sessió es farà una breu presentació de la diagnosi del pdM. Posteriorment, els participants es distribuiran en taules i treballaran 2 dels 3 eixos previstos per a la sessió en grups d’un màxim de 6 persones. Cada participant podrà triar la combinació de temes que prefereixi.

 • -<p>Durant aquesta sessió els participants podran contribuir amb les seves opinions, propostes i comentaris als tres eixos següents:</p><ul><li>La mobilitat en bicicleta i els vehicles de mobilitat personal.</li><li>La mobilitat en vehicle privat.</li><li>Intermodalitat</li></ul><p>Al començament de la sessió es farà una breu presentació de la diagnosi del pdM. Posteriorment, els participants treballaran 2 dels 3 eixos en grups d’un màxim de 6 persones. Cada grup farà combinacions dels eixos, de manera que només es treballaran dos dels tres eixos. Els assistents podran triar la combinació de temes que prefereixin. </p>
 • +<p>Durant aquesta sessió els participants podran contribuir amb les seves opinions, propostes i comentaris als tres eixos següents:</p><ul><li>La mobilitat en bicicleta i els vehicles de mobilitat personal.</li><li>La mobilitat en vehicle privat.</li><li>Intermodalitat</li></ul><p>Al començament de la sessió es farà una breu presentació de la diagnosi del pdM. Posteriorment, els participants es distribuiran en taules i treballaran 2 dels 3 eixos previstos per a la sessió en grups d’un màxim de 6 persones. Cada participant podrà triar la combinació de temes que prefereixi.</p>
Esborrats
 • -

  Durant aquesta sessió els participants podran contribuir amb les seves opinions, propostes i comentaris als tres eixos següents:

  • La mobilitat en bicicleta i els vehicles de mobilitat personal.
  • La mobilitat en vehicle privat.
  • Intermodalitat

  Al començament de la sessió es farà una breu presentació de la diagnosi del pdM. Posteriorment, els participants treballaran 2 dels 3 eixos en grups d’un màxim de 6 persones. Cada grup farà combinacions dels eixos, de manera que només es treballaran dos dels tres eixos. Els assistents podran triar la combinació de temes que prefereixin.

 • La mobilitat en vehicle privat.
 • Intermodalitat

Al començament de la sessió es farà una breu presentació de la diagnosi del pdM. Posteriorment, els participants es distribuiran en taules i treballaran 2 dels 3 eixos previstos per a la sessió en grups d’un màxim de 6 persones. Cada participant podrà triar la combinació de temes que prefereixi.

Addicions
 • La mobilitat en vehicle privat.
 • Intermodalitat

Al començament de la sessió es farà una breu presentació de la diagnosi del pdM. Posteriorment, els participants treballaran 2 dels 3 eixos en grups d’un màxim de 6 persones. Cada grup farà combinacions dels eixos, de manera que només es treballaran dos dels tres eixos. Els assistents podran triar la combinació de temes que prefereixin.

 • +

  Durant aquesta sessió els participants podran contribuir amb les seves opinions, propostes i comentaris als tres eixos següents:

  • La mobilitat en bicicleta i els vehicles de mobilitat personal.
  • La mobilitat en vehicle privat.
  • Intermodalitat

  Al començament de la sessió es farà una breu presentació de la diagnosi del pdM. Posteriorment, els participants es distribuiran en taules i treballaran 2 dels 3 eixos previstos per a la sessió en grups d’un màxim de 6 persones. Cada participant podrà triar la combinació de temes que prefereixi.

 • Esborrats
  • -<p>Durant aquesta sessió els participants podran contribuir amb les seves opinions, propostes i comentaris als tres eixos següents:</p><ul><li>La mobilitat en bicicleta i els vehicles de mobilitat personal.</li><li>La mobilitat en vehicle privat.</li><li>Intermodalitat</li></ul><p>Al començament de la sessió es farà una breu presentació de la diagnosi del pdM. Posteriorment, els participants treballaran 2 dels 3 eixos en grups d’un màxim de 6 persones. Cada grup farà combinacions dels eixos, de manera que només es treballaran dos dels tres eixos. Els assistents podran triar la combinació de temes que prefereixin. </p>
  Addicions
  • +<p>Durant aquesta sessió els participants podran contribuir amb les seves opinions, propostes i comentaris als tres eixos següents:</p><ul><li>La mobilitat en bicicleta i els vehicles de mobilitat personal.</li><li>La mobilitat en vehicle privat.</li><li>Intermodalitat</li></ul><p>Al començament de la sessió es farà una breu presentació de la diagnosi del pdM. Posteriorment, els participants es distribuiran en taules i treballaran 2 dels 3 eixos previstos per a la sessió en grups d’un màxim de 6 persones. Cada participant podrà triar la combinació de temes que prefereixi.</p>
  Número de versió 7 de 14 Mostra totes les versions Tornar a la trobada
  Autoria de la versió
  Avatar: Flavia Galmarini Flavia Galmarini
  Versió creada el 09/11/2023 08:15