" class="part-icon-bars">

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

#MobilitatCampTarragona Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

Fase 3 de 4
Conclusions del procés 01/01/2024 - 31/01/2024
Fases del procés

En aquest espai la ciutadania pot aportar les propostes que consideri oportunes fins al 31 de desembre. Per a facilitar l’organització de la informació, les contribucions s’estructuren en temes: 

 • Modes sostenibles (mobilitat a peu, bicicleta i VMPs, i transport públic).
 • Vehicle privat, aparcament i intermodalitat (vehicle privat motoritzat, intermodalitat i aparcament de tots els modes).
 • Generació de mobilitat (àrees d’activitat econòmica i mercaderies, governança i planejament, i mobilitat turística).
 • Costos socials i ambientals (seguretat viària, impactes de la mobilitat i sostenibilitat, i conscienciació)
 • Altres aspectes de la mobilitat (dimensió social de la mobilitat, mobilitat col·laborativa i smart mobility, i mobilitat a les zones de baixa densitat de població).

93 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Acostar les xarxes de carrils bici als centres generadors de mobilitat.
 • Creat el
  22/12/2023
 • Número de comentaris: 0
Proposar la informació i difusió de les normes d'ús de la bicicleta i els VMP.
Tarragona ciutat: estació FFCC i bus mal interconnectades.
Problemàtica: Greuge comparatiu entre VMP i Bicicleta. / Proposta: Els VMP han de tenir la...
Problema: Falta d'una política d'aparcaments perifèrics/dissuasius a les estacions./Proposta:...
Els cotxes i l'aparcament han d'estar als extraradis i la bicicleta i el VMP al centre.
Crec que en general hi ha una manca de informació per poder arribar a agafar les linies de bus,...
Cal reforçar el teletreball al territori.
Existeix un buit en l’atribució de responsabilitats en cas d’accidents amb VMP implicat producte...
Dissenyar les expedicions de busos des dels pobles sense tren en sincronia amb les expedicions...
Llançadores poblacions petites. Millora de l'oferta de transport de forma estratègica a les zones...
Alta dependència del cotxe i poques alternatives realment competitives.
Afavorir la creació d'una app web per compartir cotxe (tipus canal de l'àgora) a les zones rurals.
Jo i més gent que conec que treballem al sector d'hosteleria els dies d'entre setmana molts surto...
Fer calçades més àmplies a les carreteres interiors que no tenen voral.
Aprofitar les bones connexions viàries.
Copiar/Aprendre de models d’infraestructura ciclista que funcionen.
Fomentar l'ús amb incentius personals o laborals a l'hora d'utilitzar la bicicleta.
Es dona una manca de seguretat en la circulació pels usuaris de bicicleta i VMP al territori.
Bona tardahi ha diverses àrees problemàtiques:
pont i anell prop de Park Central
de parc de...
Hi ha una manca d’oferta de transport públic. Hi ha dèficit d’inversió en transport públic. Hi ha...
Prohibició patinets al transport públic. Restriccions injustificades d'entrada de VMP al...
Considero que es necessari e imprescindible dotar de transport públic al nuclis habitats. Que...
 • Creat el
  29/12/2023
 • Número de comentaris: 0
Més disponibilitat de viatges al aeroport de Reus als països d'Europa tot l'any.
Una bona proposta seria poder recarregar la teva targeta online, evitant el fet de haver d’anar...
Falta de xarxa ciclable. Manca d'infraestructura per la bici. Carrils bici insuficients i...
És necessari l’ús obligatori de casc en aquests vehicles.
Cal millorar la competitivitat del transport públic.
Manca de visibilitat i seguretat en l'ús de VMP.
És necessari mantenir una formació dels conductors al llarg del temps per refrescar i actualitzar...
Falta de solucions reals per la intermodalitat.
Nodes intermodals identificables a cada municipi i connectats entre ells.
Seguretat d'infraestructures segons el cas.
Falta de compromís institucional per impulsar la micromobilitat.
Intermodalitat amb molta aposta pel futur: estació intermodal. Estació intermodal: aprofitar per...
Incentivar la creació de bicibusos.
Hi ha una manca de sentit de territori al Camp de Tarragona.
Problema: Falta de formació en educació viària en centres escolars./ Proposta: ADEVIC.org...
 • Creat el
  21/12/2023
 • Número de comentaris: 0
Percepció negativa dels aparcaments vora de les estacions.
Sensibilització de joves en l'ús de la bicicleta.
Problema: Diversitat regulació viària. Manca de formació i regulació. / Proposta: Homogeneïtzar...
 • Creat el
  22/12/2023
 • Número de comentaris: 0
Línies directes de bus interurbà.
Les mercaderies que entren i surten de Catalunya haurien de transportar-se amb una xarxa de trens...
Existeixen disputes territorials per l’oferta del transport públic que complexitzen avançar en...
 • Creat el
  22/12/2023
 • Número de comentaris: 1
Regular l’assetjament viari.
Portabicicletes al transport públic. Oportunitat de fer servir bicis/VMP al transport públic....
Interconnectar les xarxes de carrils bici dels diferents municipis. Fer xarxa ciclable...
 • Creat el
  22/12/2023
 • Número de comentaris: 0
Seria de molt bon ús millorar la comunicació entre poblats i la ciutat de tarragona/reus, hi han...
Implementar, potenciar i promocionar un sistema de bicicleta compartida al territori.
Falta intermodalitat a Salou.
Aparcament dissuasiu + connexió amb transport públic.
La connexió de ferrocarril ha de vertebrar el territori, no només la llarga distància.
Es detecta la necessitat de redactar bons inventaris de camins, elaborats per tècnics molt...
Hem adaptat les ciutats el cotxe i ara resulta un mitjà molt còmode i difícil d’abandonar.
Excés d'infraestructura per vehicle privat.
Els horaris actuals i les freqüències de tren en hores punta no són dignes de la segona àrea...
Petits focus d'intermodalitat: aparcaments de bici a les parades de bus.
Recuperar i adaptar la xarxa de camins rurals.
Afegir més nodes per la intermodalitat i crear punts d’elevat servei d’intermodalitat.
Bon dia,El Vendrell necessita disposar d'una molt major freqüència de connexió amb bus cap a BCN,...
 • Creat el
  28/12/2023
 • Número de comentaris: 0
Massa aposta pel cotxe elèctric: El cotxe elèctric no és la solució, també és ineficient.
Hi ha molta infraestructura per vehicle a motor i molt poca per la mobilitat ciclista .
 • Creat el
  22/12/2023
 • Número de comentaris: 0
Manca de dades públiques d'accidentalitat per adequar la percepció del risc.
És necessari implementar una xarxa pública accessible de VMP vora als aparcaments dissuasius.
Vehicle privat ocupa molt d'espai a la via pública. El cotxe ocupa el 99% de l’espai front al 1%...
La bicicleta es contempla com a esport, no com a mode de mobilitat.
És necessari reprimir els infractors amb VMP i incrementar la vigilància i el control.
Intermodalitat és un servei necessari que requereix de la organització entre municipis.
La bicicleta augmenta la salut i la sostenibilitat de la mobilitat urbana. Ha de ser el futur.
Són necessàries estacions d’intermodalitat a l’interior del territori.
Existeix una demonització dels VMP.
Les comarques de Tarragona tenen més de 1.000 km de carreteres entre l'Estat, GENCAT i la...
 • Creat el
  28/12/2023
 • Número de comentaris: 0
Cal control de velocitat urbana: Ciutats 30.
El municipi de l'Albiol té 18 persones empadronades al poble, algunes en alguns dels masos del...
Cal fer estudis per millorar la convivència de la micromobilitat al transport públic.
Problema: Estació AVE mal connectada amb el conjunt del Camp de Tarragona (nord). Manca estació...
La xarxa ciclista no és apta per totes les necessitats i edats.
Aprofitar les ZBE per reordenar l'espai del cotxe als centres.
La topografia de la ciutat de Tarragona suposa un repte pel foment del transport públic i la...
Problema: Falta de promoció de la multimodalitat./Proposta: TramCamp és una oportunitat per...
 • Creat el
  22/12/2023
 • Número de comentaris: 0
Avantatges transversals de la bicicleta (Salut, contaminació, espai). La bicicleta promou la...
Carrils bici poc protegits del vehicle a motor.
La Selva del Camp es troba a 18 minuts de la capital de la província, pero sense línia directa...
Dependència del vehicle privat és un problema per la mobilitat de la gent gran.
El ferrocarril és el mitjà més eficient, s'ha de promocionar.
Forma part del desig i de la voluntat de la població el tenir un transport públic integrat al...
Fi concessió dels busos interurbans el 2028: renegociar clàusules. Aprofitar la renovació per...
Cal planificar adequadament el model urbà i territorial al que es vol arribar.
Falta de busos llançadora que connectin amb Reus.