" class="part-icon-bars">

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

#MobilitatCampTarragona Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

Fase 3 de 4
Conclusions del procés 01/01/2024 - 31/01/2024
Fases del procés

En aquest espai la ciutadania pot aportar les propostes que consideri oportunes fins al 31 de desembre. Per a facilitar l’organització de la informació, les contribucions s’estructuren en temes: 

  • Modes sostenibles (mobilitat a peu, bicicleta i VMPs, i transport públic).
  • Vehicle privat, aparcament i intermodalitat (vehicle privat motoritzat, intermodalitat i aparcament de tots els modes).
  • Generació de mobilitat (àrees d’activitat econòmica i mercaderies, governança i planejament, i mobilitat turística).
  • Costos socials i ambientals (seguretat viària, impactes de la mobilitat i sostenibilitat, i conscienciació)
  • Altres aspectes de la mobilitat (dimensió social de la mobilitat, mobilitat col·laborativa i smart mobility, i mobilitat a les zones de baixa densitat de població).

5 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Els horaris actuals i les freqüències de tren en hores punta no són dignes de la segona àrea...
La Selva del Camp es troba a 18 minuts de la capital de la província, pero sense línia directa...
Crec que en general hi ha una manca de informació per poder arribar a agafar les linies de bus,...
Més disponibilitat de viatges al aeroport de Reus als països d'Europa tot l'any.
Seria de molt bon ús millorar la comunicació entre poblats i la ciutat de tarragona/reus, hi han...