" class="part-icon-bars">

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

#MobilitatCampTarragona Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

Fase 4 de 4
Retorn 31/03/2024 - 10/11/2024
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  10/11/2023 - 20/11/2023

  Difusió

  El 10 de novembre a les 11.30 h es farà una presentació pública del procés participatiu al Teatret del Serrallo de Tarragona .

 2. 2
  22/11/2023 - 31/12/2023

  Deliberativa

  En aquesta fase es portaran a terme les 5 sessions deliberatives amb actors convidats per la seva expertesa en el tema.

  Al començament de la sessió es farà una breu presentació de la diagnosi del pdM. Posteriorment, els participants es distribuiran en taules i treballaran 2 dels 3 eixos previstos per a la sessió en grups d’un màxim de 6 persones. Cada participant podrà triar la combinació de temes que prefereixi.

  La ciutadania podrà participar deixant les seves propostes sobre els temes següents:

  • Modes sostenibles (mobilitat a peu, bicicleta i VMPs, i transport públic).
  • Vehicle privat, aparcament i intermodalitat (vehicle privat motoritzat, intermodalitat i aparcament de tots els modes).
  • Generació de mobilitat (àrees d’activitat econòmica i mercaderies, governança i planejament, i mobilitat turística).
  • Costos socials i ambientals (seguretat viària, impactes de la mobilitat i sostenibilitat, i conscienciació).
  • Altres aspectes de la mobilitat (dimensió social de la mobilitat, mobilitat col·laborativa i smart mobility, i mobilitat a les zones de baixa densitat de població).
 3. 3
  01/01/2024 - 31/01/2024

  Conclusions del procés

  Un cop acabada la fase de deliberació del procés participatiu s'elaborarà un informe de resultats.

 4. 4
  31/03/2024 - 10/11/2024

  Retorn

  Un cop aprovat inicialment el Pla Director, s'informarà dels impactes que la participació ha tingut en el pla, explicitant els motius pels quals han estat incorporades o no les propostes recollides.