" class="part-icon-bars">

Pla Director Urbanístic Logis Empordà

#LogisEmporda Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica del LOGIS Empordà

Fase 2 de 3
Deliberació 07/06/2024 - 16/09/2024
Fases del procés

Es pot participar en línia, omplint un formulari i fent propostes. També es pot participar presencialment, a les sessions participatives.

Es pot participar mitjançant:

Participació en línia

Opció oberta al conjunt d’actors i ciutadania per fer arribar les seves aportacions online a través del portal participa.gencat.cat.


Sessions participatives

Opció oberta al conjunt d’actors i ciutadania per participar als debats presencials:

  • Sessions informatives
  • Itinerari participatiu, per conèixer l'abast territorial del PDU i reconèixer conjuntament els valors i preexistències de lloc.
  • Sessió amb empreses ja ubicades dins dels polígons que hi ha a la unitat de planejament, per tal de veure possibles sinèrgies i necessitats.
  • Sessió amb entitats de conservació i altres entitats del mon rural, per explicar més a fons els límits del debat i justificar la elaboració del PDU.
  • Taller participatiu amb el conjunt del mapa d'actors, centrat en debatre els eixos 1 (oportunitats i reptes) i 2 (valors).
  • Taller participatiu amb tot el conjunt del mapa d'actors, per obrir el debat sobre els eixos 3 (activitat econòmica) i 4 (mobilitat).