" class="part-icon-bars">

Pla Director Urbanístic Logis Empordà

#LogisEmporda Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica del LOGIS Empordà

Fase 2 de 3
Deliberació 07/06/2024 - 16/09/2024
Fases del procés

Podeu fer arribar les vostres propostes que encaixin en un dels 4 eixos del debat:

 • Eix 1. Les oportunitats i els reptes del PDU LOGIS Empordà en el model econòmic i social del territori.
 • Eix 2. Els valors ambientals, paisatgístics, patrimonials i culturals (valors a tenir en compte i factibilitat de les mesures per preservar-los).
 • Eix 3. La nova activitat econòmica: Tipologia d’usos i emplaçaments, intensitats, condicions d’edificació, espais lliures, equipaments,...
 • Eix 4. El PDU Logis Empordà i la mobilitat quotidiana i propera.

En aquest document podeu trobar algunes preguntes orientadores de cadascú dels 4 eixos del debat.

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Categoria
Origen
Informació ferroviària
El plànol adjunt està tret de la web del port de...
 • Creat el
  29/06/2024
 • 7
 • Número de comentaris: 0
Part 3. Proposta per modificar els límits de la PDUAELE, de forma que el Veïnat de l’Oliva no quedi afectat.
 • Creat el
  29/06/2024
 • 7
 • Número de comentaris: 1
Tinc uns terrenos per una intermodal
Dins del terme municipal del Far d'Empordà hi ha el Veïnat de l'Oliva, és un nucli urbà, format...
En totes les reunions se'ns ha dit: "no som l'interlocutor vàlid".Volem que vingui, doncs, un...
Benvolguts Srs.,El Mas la Gruta, finca agrícola, és propietat de la família Company des de 1944,...
La retirada immediata d'aquest PDU, tal com heu promès als alcaldes i per ara no hem vist...
 • Creat el
  29/06/2024
 • 9
 • Número de comentaris: 1