" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Canvis a "Eix 2: Participació dels agents, aliances clau i instruments "

Versions

Versió 1

Avatar: Carme Campoy Carme Campoy
23/05/2022 22:50
Versions 1 Torna a la proposta