" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Canvis a "Eix 1. Sobre l'assoliment dels objectius estratègics d'Educació per al Desenvolupament"

Versions

Versió 1

Avatar: Núria Palomar Núria Palomar
27/05/2022 12:59
Versions 1 Torna a la proposta