" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Objectius de la fase

 • Recollir aportacions dels actors de cooperació catalana que no puguin assistir a les sessions delibertaves entorn el nou pla director.


Com han de ser les propostes a presentar

 • Les propostes han de ser aportacions concretes a tenir en compte per incloure en el nou pla director.
 • Preferiblement, han de donar resposta a les preguntes plantejades per a cada àmbit temàtic, que podeu trobar a l'apartat "el procés".
 • En el cas que vulgueu afegir algun document adjunt, aquest no pot substituir en cap cas la descripció clara de la proposta en el cos de la mateixa. Els adjunts serviran per argumentar, justificar o complementar la proposta feta.


Àmbits temàtics de les propostes

Els àmbits temàtics als que poden fer referència les propostes són els mateixos que es debatran a les sessions deliberatives i cal indicar en quin fa incidència cada proposta:

1.Desenvolupament: priorització sectorial i geogràfica

2.Educació per al desenvolupament

3.Acció Humanitària

4.Reptes globals del desenvolupament

5.Governança del sistema: articulació i participació dels actors

6.1. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Lleida

6.2. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Girona

6.3. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Tarragona

6.4. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Barcelona

7.Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global

8. Una cooperació basada en la recerca i el coneixement 

654 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Acceptades
Posar el focus com a elements centrals a l’hora de desenvolupar polítiques de cooperació, la...
Acceptades
Facilitador de contactes, de coordinació, de registres.
En avaluació
Obrir delegacions de l’ACCD al territori.
Acceptades
Propietat digital (infraestructura, big data) i grans monopolis digitals.
En avaluació
Incorporar la col·laboració de les diferents entitats en el seguiment i avaluació de l'estratègia
En avaluació
Vehicular el Fons Cistella a través de la Diputació de Tarragona. Promoure el rol de la diputació...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Incorporació de les epistemologies del Sud, a través de la recerca.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
En determinades entitats ja s'inclou la mirada del sud en totes les fases de l'AH. Caldria...
Acceptades
Formació sobre els criteris administratius de tramitació i justificació de les subvencions.
Acceptades
Incloure tots els temes d'EpD en les titulacions oficials.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Indicadors reproductius (incloure indicadors de procés i no només de resultats).
Acceptades
Cooperador estratègic entre administracions nord-sud.
Acceptades
Fent una agenda concreta de treball dels òrgans consultius. En aquest sentit, es detalla que...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
No copiar sistemes o centres d'altres territoris sinó fer-ne un d'adaptat a Catalunya. En aquest...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
En la incidència política.