" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Canvis a "419 Governança del sistema: articulació i participació dels actors"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport a la participació Suport a la participació
03/10/2022 09:52

Versió 2

Avatar: Administradora Administradora
14/02/2023 09:59
Versions 2 Torna a la proposta