" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Objectius de la fase

 • Recollir aportacions dels actors de cooperació catalana que no puguin assistir a les sessions delibertaves entorn el nou pla director.


Com han de ser les propostes a presentar

 • Les propostes han de ser aportacions concretes a tenir en compte per incloure en el nou pla director.
 • Preferiblement, han de donar resposta a les preguntes plantejades per a cada àmbit temàtic, que podeu trobar a l'apartat "el procés".
 • En el cas que vulgueu afegir algun document adjunt, aquest no pot substituir en cap cas la descripció clara de la proposta en el cos de la mateixa. Els adjunts serviran per argumentar, justificar o complementar la proposta feta.


Àmbits temàtics de les propostes

Els àmbits temàtics als que poden fer referència les propostes són els mateixos que es debatran a les sessions deliberatives i cal indicar en quin fa incidència cada proposta:

1.Desenvolupament: priorització sectorial i geogràfica

2.Educació per al desenvolupament

3.Acció Humanitària

4.Reptes globals del desenvolupament

5.Governança del sistema: articulació i participació dels actors

6.1. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Lleida

6.2. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Girona

6.3. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Tarragona

6.4. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Barcelona

7.Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global

8. Una cooperació basada en la recerca i el coneixement 

654 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Acceptades
Si la redacció i execució de projectes es fa amb enfocament de gènere i basat en drets humans, ja...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Incorporar la col·laboració de les diferents entitats en el seguiment i avaluació de l'estratègia
Acceptades
Potenciar l'educació per al desenvolupament.
Acceptades
Organitzacions internacionals de drets humans.
Acceptades
Tenir sempre present la potència de l'educació no formal
Acceptades
És necessària una escolta activa de les necessitats del Sud i de com procedir a partir de les...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
“Per tal de poder valorar globalment la iniciativa de focalització sectorial/geogràfica,...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Més finançament institucional i instruments de finançament adequats a les possibilitats i...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Generar estratègies de protecció que tinguin un seguiment real de les accions dutes a termes per...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Elaborar un mapa d'actors de cooperació on s'incloguin les universitats.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Formació a entitats enfocada a crear especialistes en medi ambient.
Acceptades
Incloure formacions sobre cóm es comptabilitza el 0,7%; a vegades costa saber com es calcula el...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Accés a l'aigua; preservació i accés a aqüífers; aprofitament de l'aigua
Per tal de poder valorar globalment la iniciativa de focalització sectorial/geogràfica,...
Creació d´instruments que impulsin el desenvolupament de blocs de països o àries geogràfiques, a...
 • Creat el
  21/07/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Creació de grups de treballs per zona d’intervenció geogràfica o sector d’actuació de les ONGDs...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0