" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Objectius de la fase

 • Recollir aportacions dels actors de cooperació catalana que no puguin assistir a les sessions delibertaves entorn el nou pla director.


Com han de ser les propostes a presentar

 • Les propostes han de ser aportacions concretes a tenir en compte per incloure en el nou pla director.
 • Preferiblement, han de donar resposta a les preguntes plantejades per a cada àmbit temàtic, que podeu trobar a l'apartat "el procés".
 • En el cas que vulgueu afegir algun document adjunt, aquest no pot substituir en cap cas la descripció clara de la proposta en el cos de la mateixa. Els adjunts serviran per argumentar, justificar o complementar la proposta feta.


Àmbits temàtics de les propostes

Els àmbits temàtics als que poden fer referència les propostes són els mateixos que es debatran a les sessions deliberatives i cal indicar en quin fa incidència cada proposta:

1.Desenvolupament: priorització sectorial i geogràfica

2.Educació per al desenvolupament

3.Acció Humanitària

4.Reptes globals del desenvolupament

5.Governança del sistema: articulació i participació dels actors

6.1. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Lleida

6.2. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Girona

6.3. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Tarragona

6.4. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Barcelona

7.Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global

8. Una cooperació basada en la recerca i el coneixement 

654 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Acceptades
Espai cívic com estratègia de defensa i prevenció
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Impulsar el treball en xarxa per eixos temàtics i eixos geogràfics.
Acceptades
Incorporar la sensibilitat al conflicte i la formació per a tots els actors
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Capacitats instal·lades en els països receptors - Nivell de solidesa dels moviments socials...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Evitar el paternalisme i la victimització - no és empoderant. Però sí, reconeixement de les...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Augmentar el coneixement i accés entre universitats i resta d'actors del territori. Xarxa de...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Afavorir la creació de convocatòries creuades, per exemple, entre ACCD/Recerca o...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
No incloure sectors d'intervenció prioritaris, doncs aquests queden determinats per les...
Acceptades
Impulsar la permeabilitat a d’altres sectors, valorant la proximitat, el Km.0. És important el...
Acceptades
Formació sobre els criteris administratius de tramitació i justificació de les subvencions.
Acceptades
Més finançament institucional i instruments de finançament adequats a les possibilitats i...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
S'hauria de revisar el decret dels òrgans consultius, doncs en el moment que accedeixes a la...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Augmentar el coneixement que té la Generalitat de la realitat dels ens locals.
Acceptades
Demanar a les entitats que prioritzin els Core Humanitarian Standars (que impliquen components de...
Acceptades
Coherència de polítiques per al desenvolupament.
Acceptades
Avaluar l'impacte de la sensibilització. Clau de volta: assoliment de canvi d'actituds