" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Objectius de la fase

 • Recollir aportacions dels actors de cooperació catalana que no puguin assistir a les sessions delibertaves entorn el nou pla director.


Com han de ser les propostes a presentar

 • Les propostes han de ser aportacions concretes a tenir en compte per incloure en el nou pla director.
 • Preferiblement, han de donar resposta a les preguntes plantejades per a cada àmbit temàtic, que podeu trobar a l'apartat "el procés".
 • En el cas que vulgueu afegir algun document adjunt, aquest no pot substituir en cap cas la descripció clara de la proposta en el cos de la mateixa. Els adjunts serviran per argumentar, justificar o complementar la proposta feta.


Àmbits temàtics de les propostes

Els àmbits temàtics als que poden fer referència les propostes són els mateixos que es debatran a les sessions deliberatives i cal indicar en quin fa incidència cada proposta:

1.Desenvolupament: priorització sectorial i geogràfica

2.Educació per al desenvolupament

3.Acció Humanitària

4.Reptes globals del desenvolupament

5.Governança del sistema: articulació i participació dels actors

6.1. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Lleida

6.2. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Girona

6.3. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Tarragona

6.4. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Barcelona

7.Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global

8. Una cooperació basada en la recerca i el coneixement 

654 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Acceptades
Concepte territori! És un error pensar que les polítiques de país es circumscriuen només a...
Acceptades
Obtenir presència a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per tal d’augmentar la...
Acceptades
Facilitar que els ens locals puguin fer cooperació a través del suport de la Generalitat de...
Acceptades
Relació entre canvi climàtic i migracions. Recerca: conseqüències canvi climàtic i migracions
En avaluació
Prioritzar aquelles aliances més estructurals i amb dimensió internacional.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Disposant d'un sistema de seguiment, monitoratge i avaluació dels acords dels òrgans de participació
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Impulsar espais de compartició, com poden ser les fires.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Codesenvolupament, amb projectes que impactin aquí i allà.
Acceptades
La Corporació Catalana de Mitjans audiovisuals (CCMA) per tal de combatre el discurs...
Acceptades
Divulgador i difusor de la cooperació al desenvolupament i de bones pràctiques
Acceptades
Incorporació de les epistemologies del Sud, a través de la recerca.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Major transversalitat en els espais de decisió, major lideratge de les dones
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Educació per a la ciutadania global. Es considera que és millor buscar noms estàndards a nivell...
Acceptades
Diferenciar entre entitats tecnificades o no (amb personal amb contracte o sense, només...
Acceptades
Partir de les epistemologies pròpies dels pobles amb els que es treballa
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0