" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Objectius de la fase

 • Recollir aportacions dels actors de cooperació catalana que no puguin assistir a les sessions delibertaves entorn el nou pla director.


Com han de ser les propostes a presentar

 • Les propostes han de ser aportacions concretes a tenir en compte per incloure en el nou pla director.
 • Preferiblement, han de donar resposta a les preguntes plantejades per a cada àmbit temàtic, que podeu trobar a l'apartat "el procés".
 • En el cas que vulgueu afegir algun document adjunt, aquest no pot substituir en cap cas la descripció clara de la proposta en el cos de la mateixa. Els adjunts serviran per argumentar, justificar o complementar la proposta feta.


Àmbits temàtics de les propostes

Els àmbits temàtics als que poden fer referència les propostes són els mateixos que es debatran a les sessions deliberatives i cal indicar en quin fa incidència cada proposta:

1.Desenvolupament: priorització sectorial i geogràfica

2.Educació per al desenvolupament

3.Acció Humanitària

4.Reptes globals del desenvolupament

5.Governança del sistema: articulació i participació dels actors

6.1. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Lleida

6.2. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Girona

6.3. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Tarragona

6.4. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Barcelona

7.Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global

8. Una cooperació basada en la recerca i el coneixement 

654 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Caldria facilitar un accés directe dels òrgans de participació de cooperació al Departament...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Desplaçaments forçats (per conflictes, els efectes del canvi climàtic, etc.)
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Tenir una mirada crítica a l'hora d'escollir les aliances (no donar per fet que les...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Drets humans, drets econòmics, culturals i socials
Acceptades
Ciberseguretat en general i ciberseguretat lligada amb entitats defensores dels DDHH (seguretat...
En avaluació
Drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals (DESCA)
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Digital Organitzation (organització global a través de les noves tecnologies), a través del...
Acceptades
Incorporar la relació i col·laboració de les universitats, amb les entitats i ACCD, donat el seu...
En avaluació
Incloure les modalitats d'actuació de la resolució 1325 de l'ONU, i tota la resta de resolucions...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Participació en convocatòries internacionals i participació a xarxes internacionals: vinculades a...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Obrir la mirada fora, cap a projectes de la Unió Europea, doncs poden ser uns fons amb una...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Capacitació i formació crítica envers les tecnologies (a organitzacions i al sector de...
Acceptades
Enfortiment de sistemes públics i universals de salut.
Acceptades
Ampliar la formació a personal públic (tècnics i electes) en cooperació a totes les províncies,...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Garantir interseccionalitats de gènere a l'hora d'acompanyar a defensores de drets humans
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Enfortir agendes de les organitzacions de base local que treballen permanentment en la defensa...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
També, s'ha de tenir en compte l'estat i l'enfortiment de les entitats a les ciutats i poblacions...
Acceptades
En termes educatius, ser capaços d'implicar i reforçar les diferents administracions per tal de...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Manca coordinació amb el món empresarial (PIMEC) i sindical. Aquesta coordinació seria necessària...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Simplificació dels tràmits administratius i burocràtics que permeti dotar de major seguretat...
Acceptades
Potenciar la reflexió sobre els impactes globals i empoderar per a l'acció
Acceptades
Justícia climàtica i conflictes (prevenció de conflictes lligats a l'accés a recursos naturals)
Acceptades
Dotar-nos de conceptes coneguts i compartits.
Acceptades
Relació efectes climàtics i conflictes
Acceptades
Organitzacions i moviments locals de defensa del dret a la salut amb moviments internacionals de...
Acceptades
Adaptació al canvi i emergència climàtica
Acceptades
Fomentar i facilitar avaluacions intermèdies i finals (amb temps i recursos).
En avaluació
Educació crítica i transformadora. S'afegeix que si es parla només de transformació pot fer que...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Incloure la "sensibilitat al conflicte" de forma transversal a les actuacions de cooperació al...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Coherència de polítiques, entre les polítiques de la Generalitat de Catalunya (acció exterior,...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
No deixar enrere ningú, per tant, incloure els col·lectius antiracistes, de persones migrades i...
Acceptades
Trencar certs estigmes associats al territori des d’on s’executa la cooperació. En certa manera,...
Acceptades
Revisar el registre d’associacions de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament amb...
Acceptades
Recuperació de terrenys de conreu, medis de vida agrícola, accés a la terra
Acceptades
Integració dels sistemes universitaris dels països socis / receptors.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Les persones participants han aportat les següents aliances que caldria impulsar o consolidar en...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Repensar mecanismes de comunicació amb entitats del territori (no és suficient amb un correu),...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Dret a l'apatrídia (Sàhara Occidental). Fa referència a qualsevol persona que es no considera com...
Acceptades
Treballar per formar xarxa i el vincle amb les universitats per fer investigacions aplicades (per...
Acceptades
Circularitat de les migracions i el desenvolupament amb la implicació de la ciutadania d'altres...
Acceptades
Ser garant de l’equitat territorial.