" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Canvis a "Sessió deliberativa amb actors de Senegal"

Versions

Versió 1

Avatar: Elsa Febles Elsa Febles
05/10/2022 13:44

Versió 2

Avatar: Elsa Febles Elsa Febles
05/10/2022 13:51

Versió 3

Avatar: Elsa Febles Elsa Febles
05/10/2022 13:55

Versió 4

Avatar: Elsa Febles Elsa Febles
13/10/2022 16:33
Versions 4 Tornar a la trobada