" class="part-icon-bars">

Avanç de planejament urbanístic de les Garrigues Altes

Avanç de planejament urbanístic de les Garrigues Altes

Fase 3 de 3
Retorn 16/12/2023 - 22/02/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

Els municipis de les Garrigues Altes s’enfronten a un important repte demogràfic provocat pel despoblament i ‘envelliment de la població. És el territori de Catalunya on es perd més població de forma sostinguda en el temps. Una problemàtica lligada a altres factors com la dificultat per accedir a un habitatge, la manca de transport públic i altres dèficits de serveis. També el paisatge i l’activitat agrària, fonamental a la comarca, s'afronten a la transformació a regadiu o la implantació de plantes de producció d’energies renovables.

Per tal de potenciar l’arrelament de la població mitjançant l’anàlisi i diagnosi de les característiques del territori i la promoció d’actuacions amb l’objectiu d’aconseguir l’equitat territorial, el Departament de Territori ha llançat el projecte “Equitat territorial – Les Garrigues Altes” que engloba els municipis d’aquest àmbit territorial (Bellaguarda, Bovera, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa, el Soleràs i els Torms) incloent el Cogul com a municipi afegit.Antecedents del procés participatiu

Aquest procés participatiu s’emmarca en la línia d’anàlisi i diagnosi amb l'objecte d'elaborar un document que reculli els objectius i criteris urbanístics amb visió supramunicipal dels municipis de les Garrigues Altes, tenint en compte les característiques i necessitats del territori tant a nivell socioeconòmic, com paisatgístic i ambiental. Aquests objectius i criteris urbanístics per a les Garrigues Altes han de donar resposta a les necessitats següents:

Sistema d’espais oberts:

 • Proporcionar pautes per a la implantació d'edificacions i instal·lacions en el sòl no urbanitzable, de manera especial per les plantes de producció d’energia alternativa.
 • Recuperar veïnats rurals, masies, cases rurals i altres edificacions en els espais oberts.
 • Garantir la continuïtat de l’activitat agrària.
 • Potenciar la infraestructura verda, assegurant la connectivitat ecològica i hidrogràfica.
 •  Protegir els serveis ecosistèmics.

Sistema d’assentaments:

 • Millorar l’accés a l’habitatge pels col·lectius joves.
 • Facilitar la creació d’activitat econòmica.
 • Facilitar cohesió social i la creació d’equipaments.

Infraestructures de mobilitat:

 • Millorar les connexions viàries entre els diferents nuclis i entre aquests i les principals infraestructures.
 • Millorar el transport públic.

De manera transversal:

 • Protegir i millorar el paisatge i els valors culturals i històrics del territori.
 • Analitzar els efectes del canvi climàtic i estudiar possibles actuacions de mitigació i adaptació.

Aquest document previ resultarà d’utilitat de cara a una futura elaboració i tramitació d’un pla d’ordenació urbanística plurimunicipal pels municipis de les Garrigues Altes.


Finalitat del procés participatiu

L’objectiu del procés participatiu és recollir l’opinió i possibles propostes de la ciutadania pel que fa als objectius i criteris urbanístics a les Garrigues Altes, així com recollir informació i inquietuds sobre l'afectació que el planejament urbanístic pot tenir sobre la qualitat de vida, i contribuir així a identificar i planificar accions urbanístiques que millorin la salut i benestar de la ciutadania.


Qui pot participar?

Totes les persones i/o entitats vinculades al territori.


Com puc participar?

El procés participatiu es durà a terme de manera presencial al llarg dels mesos de setembre i octubre de 2023, en diverses sessions informatives i deliberatives a diferents municipis de les Garrigues Altes. Pots consultar el calendari de les sessions presencial aquí.

Si no pots assistir a les sessions presencial o t’ha quedat alguna cosa al tinter, també es pot participar en línia en aquesta mateixa pàgina, a través de l’apartat Espai per propostes o bé responent al qëstionari.

En la fase de retorn es publicaran els resultats i informació recollida al llarg del procés i s’informarà dels propers passos per al projecte.


Eixos de debat
 1. Les necessitats d’habitatge i el model urbà
 2. La protecció i regulació dels espais oberts
 3. El model econòmic-productiu de les Garrigues Altes
 4. Les infraestructures i el model territorial

Espai de propostes Veure tots (3)

Veure tots (3)
Qui hi participa Ciutadania del municipis i persones que hi tenen algun interès.
Departament Departament de Territori
Unitat promotora Subdirecció General d’Actuacions Urbanístiques
Entitats dinamitzadores ARDA, Gestió i Estudis Ambientals, SL
Disposa de retorn
Data d'inici 17 de Agost de 2023
Data de finalització 29 de Febrer de 2024
Referència: II-PART-2023-06-603

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/planejamenturbanisticgarriguesaltes/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/planejamenturbanisticgarriguesaltes/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>