" class="part-icon-bars">

Procés de participació per a preservar i donar valor al cel de nit i a la qualitat acústica del Parc Natural de l'Alt Pirineu

Sessions deliberatives per recollir propostes per a la declaració de zona de protecció de la qualitat lumínica i de zona d’especial protecció de la qualitat acústica

Fase 4 de 4
Retorn i presentació pública document final 15/03/2021 - 30/06/2021
Fases del procés

Resultats i retorn

Un cop finalitzat el procés participatiu, el Parc Natural de l’Alt Pirineu informarà dels resultats obtinguts i es farà públic l’informe del procés de participació.

En el moment de la presentació del document per a la seva aprovació inicial, es farà el retorn dels impactes que aquesta participació ha tingut en el Pla, explicitant els motius pels quals han estat incorporades o no les propostes recollides.

Un cop finalitzat el procés participatiu, el Parc Natural de l’Alt Pirineu informarà dels resultats obtinguts i es farà públic l’informe del procés de participació.

Es farà una ronda de sessions informatives als diferents municipis implicats per a presentar el document inicial del Pla d'Acció. Un cop realitzades aquestes sessions es tirarà endavant la redacció del document final, es farà el retorn dels impactes que aquesta participació ha tingut en el Pla, explicitant els motius pels quals han estat incorporades o no les propostes recollides.