" class="part-icon-bars">

Procés de participació per a preservar i donar valor al cel de nit i a la qualitat acústica del Parc Natural de l'Alt Pirineu

Sessions deliberatives per recollir propostes per a la declaració de zona de protecció de la qualitat lumínica i de zona d’especial protecció de la qualitat acústica

Fase 4 de 4
Retorn i presentació pública document final 15/03/2021 - 30/06/2021
Fases del procés

El distintiu de punt de referència i àrea d’influència de la qualitat lumínica

Per què és important tenir aquest distintiu?

Mantenir el màxim que sigui possible les condicions naturals de la nit amb una baixa emissió de llum afavoreix la fauna, la flora i l’ecosistema en general.

La baixa il·luminació artificial a la nit ens permet gaudir del cel fosc i del paisatge de la nit amb tot a la seva magnitud.

És un recurs que no tothom té, i per tant, és un tret diferenciador. En aquest moment, només l’Observatori Astronòmic del Montsec i el Parc Natural de la Serra del Montsant, amb els seus respectius municipis d’influència, compten amb aquest distintiu, i està en tràmit d’obtenir-lo el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Disminuir les emissions de llum artificial a la nit promou l’ús racional de l’energia, amb el conseqüent estalvi econòmic, la mitigació del canvi climàtic i ajuda a conciliar el son de les persones, i per tant el seu estat de salut.

I que poden fer el Parc Natural i els ens locals del seu àmbit per a preservar la baixa contaminació lumínica?

Obtenir la declaració de punt de referència i àrea d’influència de la qualitat lumínica de protecció de la contaminació lumínica que atorga la Generalitat de Catalunya. Aquesta distinció serveix per:

-         Declarar que la zona manté unes condicions de foscor natural.

-         Delimitar-la i conservar-la.

-         Elaborar un Pla d’actuacions que en permeti la preservació i la posada en valor de la qualitat lumínica.

-         Senyalitzar i difondre l’existència d’aquestes zones i promoure’n el gaudi.

-         Aprofitar aquestes zones com a elements de sensibilització, educació ambiental i promoció turística.

-         Poder optar a les línies d’ajut del Departament de Territori i Sostenibilitat per canviar els sistemes d’il·luminació pública i privada per LED Ambar, amb ajuts fins el 60%

-         Millorar l’estat de salut de les persones


El distintiu de zona d’especial protecció de la qualitat acústica

Per què és important tenir aquest distintiu?

Mantenir el màxim que sigui possible les condicions naturals dels sorolls afavoreix la fauna, la flora i l’ecosistema en general.

La baixa emissió de sons d’origen antropogènic permet gaudir del silenci i això afavoreix la nostra vida, les relacions humanes i la salut.

És un recurs que no tothom té, el silenci, i pel qual cal vetllar. En aquest moment compten amb el distintiu, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici; el Parc Natural de la Serra del Montsant; i les àrees de sòl no urbanitzable dels municipi del Papiol i Sant Quirze Safaja. 

I que poden fer el Parc Natural i els ens locals per a preservar la baixa contaminació acústica?

Obtenir la declaració de zona d’especial protecció de la qualitat acústica que atorga la Generalitat de Catalunya. Aquesta distinció serveix per:

-         Declarar una zona que manté unes condicions de contaminació acústica baixa. 

-         Delimitar-la i conservar-la.

-         Elaborar un Pla d’actuacions que en permeti la conservació, i si escau millorar-la.

-         Senyalitzar i difondre l’existència d’aquestes zones i promoure’n el gaudi.

-         Aprofitar aquestes zones com a elements de sensibilització, educació ambiental i promoció turística.