" class="part-icon-bars">

Procés de participació per a preservar i donar valor al cel de nit i a la qualitat acústica del Parc Natural de l'Alt Pirineu

Sessions deliberatives per recollir propostes per a la declaració de zona de protecció de la qualitat lumínica i de zona d’especial protecció de la qualitat acústica

Fase 4 de 4
Retorn i presentació pública document final 15/03/2021 - 30/06/2021
Fases del procés

Objectius:

  • Facilitar la divulgació dels continguts dels distintius, tant la declaració com a punt de referència de la qualitat lumínica i àrea d’influència com la declaració de zona d’especial protecció de la qualitat acústica.


  • Deliberar al voltant de les possibles propostes que cal incloure dins dels Pla d’actuacions per tal que responguin a les necessitats i singularitats del territori.


  • Recollir diferents perspectives i propostes sobre les accions que es poden dur a terme per assolir els objectius de valorització, preservació i incidència en el desenvolupament local.


Eixos del debat:

Propostes per preservar la qualitat lumínica i acústica

Propostes per a millorar la sensibilització i valorització vers la qualitat lumínica nocturna i acústica

Propostes que puguin tenir incidència en el desenvolupament socioeconòmic del territori vinculades a aquest llegat singular.