" class="part-icon-bars">

Document de síntesi del procés participatiu. (Enllaç)

Informes de les sessions deliberatives

Resum de la sessió sobre l'eix 1: els espais oberts. (Enllaç)

Resum de la sessió sobre l'eix 2: els assentaments residencials. (Enllaç)

Resum de la sessió sobre l'eix 3: l’activitat econòmica. (Enllaç)

Resum de la sessió sobre l'eix 4: les infraestructures. (Enllaç)

Respostes de l'equip redactor del Pla Territorial Parcial del Penedès a les aportacions recollides durant el procés participatiu.

Respostes a les aportacions de la sessió sobre els espais oberts. (Enllaç)

Respostes a les aportacions de la sessió sobre els assentaments. (Enllaç)

Respostes a les aportacions de la sessió sobre l’activitat econòmica. (Enllaç)

Respostes a les aportacions de la sessió sobre les infraestructures. (Enllaç)

Respostes de l'equip redactor del Pla Territorial Parcial del Penedès a les aportacions recollides mitjançant el portal Participa.Gencat.

Respostes a les aportacions del portal Participa.Gencat. (Enllaç)