" class="part-icon-bars">

Sessió deliberativa 1. Protecció i regulació dels espais oberts, el Penedès com a regió agroalimentària i mitigació i adaptació al canvi climàtic

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
06/07/2020 15:09   18 comentaris
15 Octubre 2020
20:00 - 22:30
Nombre d'assistents 34
Organitzacions assistents

1. AAUC (Agrupació d'arquitectes urbanistes)
2. Agència Desenvolupament NODE Garraf
3. Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient (APMA) GARRAF
4. Ajuntament de Castellví de la Marca
5. Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons
6. Ajuntament de Santa Oliva
7. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
8. Ajuntament del Vendrell
9. Associació Per la Conca
10. Associació Pro Vegueria Penedès
11. Consell Comarcal Alt Penedès
12. Consell Comarcal de l'Anoia
13. Departament d'Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació
14. Família Torres
15. Generalitat de Catalunya. DARPA
16. L'Aresta i Universitat de Barcelona
17. Mancomunitat Penedès-Garraf
18. OZCÁRIZ-LINDSTROM Arquitectura-Paisatge-Energia
19. Parc Natural del Garraf.
20. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
21. Servei Urbanisme, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
22. Serveis Territorials a Barcelona Departament de Territori i Sostenibilitat
23. SOS Penedès
24. Unió de Pagesos
25. Unió Empresarial de l’Anoia
26. Universitat de Barcelona
27. Xarxa Vendrellenca (Fed Ass. Veins)

Referència: II-MEET-2020-07-369
Versió 23 (de 23) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/f/2886/meetings/369/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/f/2886/meetings/369/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

El sistema d’espais oberts el forma el sòl no urbanitzable segons el planejament urbanístic. Els espais oberts del Penedès estan constituïts per una proporció important de sòl agrícola i de sòl forestal, inclouen diversos hàbitats naturals, entre els que destaquen els espais naturals protegits, i ofereixen importants serveis ecosistèmics. Durant aquesta sessió deliberativa, hi haurà una estona de treball en aquests grups temàtics:

  1. La protecció i regulació dels espais oberts.
  2. El Penedès com a regió agroalimentària​.
  3. Mitigació i adaptació al canvi climàtic.
Barcelona
AV. Josep Tarradellas, 2

Acta de la trobada

Podeu accedir a l'informe de la sessió més avall.

Esperem que en aquesta sessió deliberativa, algú defensi la posició de les propostes del Pla. En la1ª sessió de seminaris en línea, el paper del sr Armengol va èsser lamentable, desauoritzant als experts peró alhora defugint cap debat.

A favor  

Estic d'acord amb Jordi Oyonarte, es mes afegiria que el concepte que té el Sr Armengol del Pla Territorial Parcial, no coincideix gens ni mica amb el document de Avanç de propostes, es clar qui no es pot defensar el nul interès existent per la protecció dels espais oberts (agrícoles , ramaders, forestals,...) defugint cap tipus de propostes concretes per enfrontar-hi temes tant punyents com el canvi climàtic, el perill de incendis en els nostres boscos, la gestió de l'aigua de pluja, el assegurar-hi l'aigua necessària per garantir el subministra d'aigua sanitària i higiènica de la Vegueria quan hi ha amples zones (comarques) que es sustenten només en aigües del subsòl (capes freàtiques, de qualitat molt dubtosa). No es parla ni tant sol dels problemes de les conques fluvials (riu Foix i rieres) i el seu entorn fora de ser-hi zones inundables
En altres apartats s'arriba a concrecions molt importants, estacions i els seus tipus o nusos viaris

A favor  

Estic d'acord amb el Jordi Oyonarte. Des de qui te la missió de redactar el Pla ha d'entendre i comprende a tota la gent que hi participa, no fuiscalitzar-nos

Conversa amb Jofre

Com ens podem connectar a la sessió? No veig l'enllaç enlloc. Merci

Bon dia Jofre. Cal inscriure's per a rebre el vincle a la trobada. El debat aquesta previst en grups petits que hem d'organitzar abans de l'inici de la sessió, la qual cosa dificulta la inscripció en l'últim moment. Ho sentim.

Conversa amb Andreu

Em surt validació pendent des de fa estona i no puc entrar. El meu codi de regsitre NPE3MPGU

Disculpa Andreu, crec que ja ho vas poder resoldre.

Conversa amb Xarxa Vendrellenca

He sortit un moment i ara no puc entrar al debat

Disculpeu, crec que ho veu poder resoldre.

Conversa amb Francesc Ruscalleda

El meu codi per entrar: 7VTF4Y4R

Disculpa Francesc, crec que ja ho vas poder resoldre.

Aportació IEP per Espais Oberts PTPP
Segons sessions anteriors, es van evidenciar les amenaces i les oportunitats a que s'afronta el Penedès.
Amenaces:
1-Dèficit d'aigua 2-Risc d'incendis forestals 3-Obsolescència de cultius pel canvi climàtic
Oportunitats:
1-Aprofitament integral a nivell ecoturístic i d'oci metropolità
2-Integració de nova agricultura que resisteixi el canvi climàtic
S’evidencia la necessitat de potenciar les zones boscoses i especialment el massís del Garraf com reserves de massa forestal, amb la fauna i flora conservada i com a recurs hídric per tot el Penedès i fins i tot l'àrea metropolitana.
Això ha de quedar reflectit en la redacció del PTPP i formar part de la declaració del Parc del Garraf com a Parc Natural. Inclusió en el PTTP i declaració de parc natural són parts integrals del mateix objectiu que permetrà que la gestió de la zona del massís del Garraf es faci planificadament, amb recursos i amb l'acord dels implicats.
Iñaki Ozcáriz, representant de l'IEP

Aportació IEP per Espais Oberts PTPP (continuació-1)
Les directrius per fer front a les amenaces i afavorir aquestes oportunitats serien;
A- Gestió dels recursos hídrics, evitar contaminacions i afavorir la captació, retenció i aprofitament d'aquests de manera eficient.
B- Gestió dels boscos dirigida a prioritzar la resistència als incendis per sobre dels objectius més proteccionistes o tradicionals.
C-Superar la dualitat entre la limitació dels usos per protegir els ecosistemes naturals i la potenciació d'usos ecoturístics i oci metropolità.
D- Potenciació de noves zones agrícoles per aprofitar les millors condicions climàtiques que les que es donen a la plana. D'aquesta manera s'afavoreix l'equilibri entre massa forestal i agricultura integrada. Una agricultura d'escala més petita, adaptada a l'orografia i més personalitzada o de proximitat.
Iñaki Ozcáriz Raventós, representant de l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP)

Aportació IEP per Espais Oberts PTPP (continuació-2)
Per tot l'exposat, l'IEP, sol·licita als redactors del PTPP que considerin els actuals parcs del Garraf, d'Olèrdola, del Foix i de la Muntanya de Montserrat com a àmbits estratègics en les directrius del PTPP. Tanmateix la importància estratègica de declarar-los com a parcs naturals.
La declaració més avançada i més important per extensió és la del parc del Garraf. La proposta de declaració com a Parc Natural es va iniciar el 2012 des de l'IEP i l'Ajuntament de Gavà i fins al 2104 va aplegar els 9 ajuntaments, els 3 consells comarcals i la Diputació de Barcelona. Aleshores es va presentar davant el Parlament, aprovant-la l’ 1 de juliol de 2015.
En aquests 18 anys les amenaces descrites han crescut exponencialment i les oportunitats s’han just iniciat. L'IEP es posa a disposició dels redactors del PTPP i de totes les administracions involucrades per avançar en la direcció exposada.
Iñaki Ozcáriz, representant de l’IEP

A favor  

Estic d'acord amb les propostes del IEP

Trobo que han fet una bona síntesi i proposta, per tenir en compte en base el que s'ha anat comentant en les diferents sessions com a necessitats del territori, totalmet d'acord amb l'Iñaki Ozcáriz del IEP

A favor  

Totalment d'acord amb la proposta de IEP. Aquesta hauria de ser part dels estudis previs a desenvolupar per part del DPTiS . S'hauria de debatre per part del Territori i després incorporar-ho en el Pla. Bona feina, Iñaki

Seria positiu que el pla fes aparent una realitat palpable, i evident, que és la viticultura i la importància del seu vincle amb els cellers, i els nuclis.
Fer referència a una valoració del sòl que no te en compte el principal conreu, i a la pròpia industria associada és inútil. Si la metodologia emprada no serveix per explicar la realitat actual, menys ho farà com a base per a les possibles propostes.
De fet la proposta és irreal. Qualifica de sòl de "valor agrícola mig" gran part del que aporta més valor.
Les classes de sòl son opaques, no serveixen per explicar les múltiples realitats del territori. Cal saltar al SIG no només per fer plànols, sinó per mostrar informació i regulació multicapa
Les unitats de paisatge han de ser la unitat de lectura dels espais oberts, superant els límits municipals.
La xarxa de camins estructurals ha d'estar en el Pla Territorial, així com les infrastructures de contenció dels riscos (incendis, cap reflexió de control hidrològic?), ....

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...