" class="part-icon-bars">

Pla territorial parcial del Penedès

PTP Penedès

Fase 3 de 3
Elaboració d'informes de resum d'aportacions 01-12-2020 - 26-02-2021
Veure les fases

Sessió deliberativa 1. Protecció i regulació dels espais oberts, el Penedès com a regió agroalimentària i mitigació i adaptació al canvi climàtic

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
06/07/2020 15:09   18 comentaris
15 Octubre 2020
20:00 - 22:30
Referència: II-MEET-2020-07-369
Versió 19 (de 19) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/f/2886/meetings/369/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/f/2886/meetings/369/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>


El sistema d’espais oberts el forma el sòl no urbanitzable segons el planejament urbanístic. Els espais oberts del Penedès estan constituïts per una proporció important de sòl agrícola i de sòl forestal, inclouen diversos hàbitats naturals, entre els que destaquen els espais naturals protegits, i ofereixen importants serveis ecosistèmics. Durant aquesta sessió deliberativa, hi haurà una estona de treball en aquests grups temàtics:
  1. La protecció i regulació dels espais oberts.

  2. El Penedès com a regió agroalimentària​.

  3. Mitigació i adaptació al canvi climàtic.


Barcelona
AV. Josep Tarradellas, 2

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

A favor  

Estic d'acord amb Jordi Oyonarte, es mes afegiria que el concepte que té el Sr Armengol del Pla Territorial Parcial, no coincideix gens ni mica amb el document de Avanç de propostes, es clar qui no es pot defensar el nul interès existent per la protecció dels espais oberts (agrícoles , ramaders, forestals,...) defugint cap tipus de propostes concretes per enfrontar-hi temes tant punyents com el canvi climàtic, el perill de incendis en els nostres boscos, la gestió de l'aigua de pluja, el assegurar-hi l'aigua necessària per garantir el subministra d'aigua sanitària i higiènica de la Vegueria quan hi ha amples zones (comarques) que es sustenten només en aigües del subsòl (capes freàtiques, de qualitat molt dubtosa). No es parla ni tant sol dels problemes de les conques fluvials (riu Foix i rieres) i el seu entorn fora de ser-hi zones inundables
En altres apartats s'arriba a concrecions molt importants, estacions i els seus tipus o nusos viaris

Carregant els comentaris ...