" class="part-icon-bars">
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  15/07/2020 - 30/08/2020

  Informació del document d'avanç de propostes del Pla

  Durant aquesta fase es realitzarà la presentació pública del document d'Avanç de propostes del Pla. Així mateix tota la documentació restarà consultable mitjançant aquest portal i la web del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 2. 2
  08/10/2020 - 30/11/2020

  Participació en seminaris d’experts i sessions deliberatives

  Durant aquesta fase es desenvolupen, de forma intercalada, seminaris d'experts i sessions deliberatives entre la ciutadania per a cada un dels eixos del debat.

 3. 3
  01/12/2020 - 26/02/2021

  Elaboració d'informes de resum d'aportacions

  Durant aquesta fase s'elaboraran els documents amb el recull d'aportacions acceptades i no acceptades motivadament, durant el procés participatiu.

 4. 4
  06/02/2024 - 07/06/2024

  Fase d'exposició pública de l'Avantprojecte

  Durant aquesta fase s'exposen públicament els plans territorials parcials per a què la ciutadania pugui formular les al·legacions que consideri oportunes al document.

  Fins el 7 de juny podeu fer suggeriments a l'Avantprojecte del Pla.

 5. 5
  ? - ?

  Fase de retorn de l'exposició pública

  Abans de l'agost es publicarà en aquest portal l'informe de retorn de les propostes rebudes.