" class="part-icon-bars">

Construïm l'Òmnia del Futur

#SOMNIA Procés Participatiu per repensar la Xarxa Òmnia, programa universal d’intervenció social

Fase 5 de 5
Retorn 01/01/2020 - 31/12/2020
Fases del procés

Canvis a "Més treball en xarxa en el territori i diàleg entre els diferents agents implicats"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport a la Dinamització Suport a la Dinamització
30/09/2019 12:32
Versions 1 Torna a la proposta