" class="part-icon-bars">

Construïm l'Òmnia del Futur

#SOMNIA Procés Participatiu per repensar la Xarxa Òmnia, programa universal d’intervenció social

Fase 5 de 5
Retorn 01/01/2020 - 31/12/2020
Fases del procés

Canvis a "Aprofitar els recursos TIC i les xarxes socials per establir comunicacions i xarxes entre els diferents punts Òmnia i altres agents"

Versions

Versió 1

Avatar: Hungria Panadero Hungria Panadero
04/11/2019 12:13
Versions 1 Torna a la proposta