" class="part-icon-bars">

Construïm l'Òmnia del Futur

#SOMNIA Procés Participatiu per repensar la Xarxa Òmnia, programa universal d’intervenció social

Fase 5 de 5
Retorn 01/01/2020 - 31/12/2020
Veure les fases

Canvis a "Incloure l’accés a les TIC com un indicador per avaluar la inclusió i exclusió social de la població"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport a la Dinamització Suport a la Dinamització
04/11/2019 12:25
Versions 1 Torna a la proposta