" class="part-icon-bars">

Construïm l'Òmnia del Futur

#SOMNIA Procés Participatiu per repensar la Xarxa Òmnia, programa universal d’intervenció social

Fase 5 de 5
Retorn 01/01/2020 - 31/12/2020
Veure les fases

Canvis a "Atenció personalitzada als i les usuàries amb majors dificultats d’aprenentatge"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport a la Dinamització Suport a la Dinamització
06/11/2019 11:11
Versions 1 Torna a la proposta