" class="part-icon-bars">

Construïm l'Òmnia del Futur

#SOMNIA Procés Participatiu per repensar la Xarxa Òmnia, programa universal d’intervenció social

Fase 5 de 5
Retorn 01/01/2020 - 31/12/2020
Veure les fases

Canvis a "Reforçar la relació amb l’exterior a partir de l’ús de TIC (blogs, revistes digitals, podcasts)"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport a la Dinamització Suport a la Dinamització
06/11/2019 13:24
Versions 1 Torna a la proposta