" class="part-icon-bars">

Construïm l'Òmnia del Futur

#SOMNIA Procés Participatiu per repensar la Xarxa Òmnia, programa universal d’intervenció social

Fase 5 de 5
Retorn 01/01/2020 - 31/12/2020
Veure les fases

Canvis a "Afavorir una major dedicació de la persona dinamitzadora a tasques de gestió i coordinació en xarxa amb altres entitats i recursos"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport a la dinamització Suport a la dinamització
15/11/2019 21:52
Versions 1 Torna a la proposta