" class="part-icon-bars">

Construïm l'Òmnia del Futur

#SOMNIA Procés Participatiu per repensar la Xarxa Òmnia, programa universal d’intervenció social

Fase 5 de 5
Retorn 01/01/2020 - 31/12/2020
Fases del procés

Canvis a "Arribar a persones que no saben usar les TIC "

Versions

Versió 1

Avatar: Suport a la dinamització Suport a la dinamització
15/11/2019 22:31
Versions 1 Torna a la proposta