" class="part-icon-bars">

Qualificació i Formació Professional

#FPocupació Projecte de decret d’ordenació del sistema de qualificació i formació professional per a l’ocupació de l’àmbit laboral de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 25/01/2021 - 08/02/2021
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Realitzar un diagnòstic del mercat de treball en funció de les competències professional...
Agilitat en els procediments d’homologació de noves formacions que permetin una resposta...
En aquest epígraf segur tenim molts ítems a valorar, però ... mesurar la qualitat docent només...
Els acords de pagament s’han d’acomplir de forma fefaent per vetllar per un sistema rigorós i de...
Major difusió per part de les oficines de treball de la formació ocupacional, promoure que els...
Proposta concreta de millora:
En la fase d’avaluació, bé sigui en processos d’acreditació de...
Tant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, com del Consorci per a la Formació Contínua a...
Establir principis en relació al disseny de campanyes de comunicació a curt i a llarg termini per...
Desenvolupament de més CP de nivell 1, és on tenim el col·lectius més vulnerables.
La dependència de les convocatòries de subvenció anuals dels centres col·laboradors del Servei...
Cal potenciar els cursos de FP destinats a joves desocupats, amb baix perfil formatiu i...
Possibilitats de realitzar els CP subvencionats per a persones desocupades durant un període de...
  • Creat el
    24/01/2021
  • 1
  • Número de comentaris: 0
Conceptualitzar el valor de la FP des d'una visió més global, entenc que des del Departament de...
Conectar empreses que estan inscrites al SOC que busquen treballadors amb entitats que bsuquen...
Es necessari fer previsions a més llarg termini de quan s'obriran els procediments d'acreditació...
El sistema de FPO ha de garantir uns criteris de concurrència competitiva, d’homologació...
  • Creat el
    20/01/2021
  • 3
  • Número de comentaris: 0
Regular perquè les persones participants a la formació puguin rebre els ajuts i beques mentre...