" class="part-icon-bars">

Modificació de ràtios de personal en residències de gent gran

Consulta pública prèvia Ordre BSF/ /2019, de modificació dels criteris funcionals de ratios de personal d'atenció directa nocturna i diürna i d'atenció indirecta a les residències de gent gran

Fase 3 de 3
Retorn 21/05/2019 - 05/07/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Modificació de la ràtio de personal d'atenció directa nocturna i diürna i atenció indirecta a les residències assisitides de gent gran

Els objectius principals de la norma:

-Ampliació de la ràtio de personal d'atenció directa en una proporció persona/ atès no inferior al 0,28.

-Auxiliars de gerontologia o equivalent, la ràtio de presencia física ha de ser 1/85 en horaio diürn, sens perjudici que en tot moment s'ha de garantir la presència física continuada.

-Horari nocturn, l'atenció es garantarirà amb una ràtio de prèsencia física d'auxiliars de gerontologia de 1/35 i, en tot cas caldrà garantir durant les 24 hores del dia la presència física continuada d'un mínim de dos professionals per atendre les necessitats de les persones usuàries del servei.

-Disposaran de personal d'atenció indirecta en una proporció persona/atès no inferior al 0,11 garantint que el còmput anual d'hores es distribueix uniforme i amb freqüència setmanal.Es considerarà personal d'atenció indirecta el de neteja en una proporció persona/atès no inferior a 0,040, el de cuina en un proporció persona/atès no inferior a 0,030, el de bugaderia en una proporció persona/atès no inferior a 0,024, manteniment, administració, direcció tècnica i la proporció de funcions d'altre personal que quedi acreditat, en una proporció persona/atès no inferior al 0,016, garantint un mínim de 10h/setmanals de director, amb indepència del nombre de residents.

Propostes Veure tots (43)

En avaluació
El sector residencial funciona des dels seus inicis a partir de la col·laboració público -...
En avaluació
Creiem també que és a partir d’un consens sectorial que cal poder fer front a les millores que...
En avaluació
En tercer lloc, la modificació de la norma sobre els criteris funcionals de ràtios de personal...
En avaluació
4. Pel que fa a l’objectiu referit a l’atenció indirecta, compartim que la ràtio pot argumentar...
Veure tots (43)
Qui hi participa El conjunt de la ciutadania i el sector de l'àmbit de residències de gent gran
Departament Departament de Drets Socials
Unitat promotora Servei d'Inspecció
Disposa de retorn
Data d'inici 26 de Abril de 2019
Data de finalització 20 de Maig de 2019
Referència: II-PART-2019-04-229

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ratios/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ratios/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

168

Participants

287

Seguidores

19

Comentaris

43

Propostes

156

Adhesions