" class="part-icon-bars">

Procediment de registre documental i informació per mitjans electrònics de les dades sobre la compravenda de joies i metalls preciosos.

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Ordre que ha d'establir el procediment de registre documental i informació per mitjans electrònic de les dades sobre la compravenda de joies i metalls preciosos per part de les persones que realitzen aquesta activitat a Catalunya.

Fase 2 de 2
Retorn 14/03/2019 - 12/04/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Les persones físiques o jurídiques que exerceixen activitats de compravenda de joies i metalls preciosos tenen l'obligació legal de documentar i informar aquestes operacions a la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra. Actualment la regulació que fixa els documents i els procediments de control d'aquestes activitats està obsoleta i no preveu els avenços tecnològics actuals. Cal un procediment únic amb una documentació única que faciliti la  informació a lliurar per tots els subjectes obligats


Davant determinats fets delictius com els robatoris en domicilis, la Policia es troba amb la necessitat de recavar el màxim de dades possibles i en la major brevetat de temps, per tal que les investigacions puguin ser més efectives. No obstant això, tot i que els subjectes obligats registren i comuniquen les dades, ho fan a través d'una diversitat de mitjans electrònics i també presencialment, fet que alenteix el processament i tractament de les dades per part de la Policia.

En el marc de les competències de la Generalitat en l'àmbit de la seguretat pública, escau aprovar una Ordre que determini un procediment de registre de documents i la forma de lliurar la informació, per mitjans electrònics, de les dades sobre compravenda de joies i metalls preciosos. La posada en marxa d'aquesta iniciativa pot comportar certes càrregues als col·lectius afectats, atès que hauran de disposar dels mitjans electrònics adequats, fet que els pot comportar una inversió econòmica.


Propostes Veure tots (1)

Com entitat representativa del sector joier català, entre el que es troba inclosa l'activitat de...
  • Creat el
    13/03/2019
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Veure tots (1)
Qui hi participa Persones físiques o jurídiques l'activitat de les quals estigui relacionada amb la compravenda de joies i metalls preciosos.
Departament Departament d'Interior
Disposa de retorn No
Data d'inici 21 de Febrer de 2019
Data de finalització 13 de Març de 2019
Referència: II-PART-2019-02-217

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/registrejoiesimetallspreciosos/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/registrejoiesimetallspreciosos/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

1

Seguidores

1

Propostes