" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Reglament general del joc de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya

Consulta pública prèvia relativa a l’elaboració del Projecte d’ordre pel qual s’aprova el Reglament general del joc de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 09/11/2021 - 09/12/2021
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Departament d’Economia i Hisenda ha de dur a terme una consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte d’ordre pel qual s’aprova el Reglament general dels jocs de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’article 66 bis de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions publiques de Catalunya. 

L'article 5.3 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, preveu la necessitat de fer un reglament general del joc de loteria i estableix els aspectes que s’hi han de regular. I la disposició final cinquena del Decret llei 16/2021, de 13 de juliol, d’aprovació de mesures urgents d’ordenament del joc de la loteria reservat a la Generalitat de Catalunya, atribueix a la persona titular del departament competent en matèria de joc la regulació, mitjançant una ordre, dels aspectes generals de la loteria.


Objectiu de la consulta

  • Garantir la seguretat jurídica de les persones destinatàries del joc de la loteria i facilitar a Loteries de Catalunya, SAU i als operadors jurídics i econòmics l’aplicabilitat de les normes reguladores del joc de loteria.
  • Simplificar els instruments normatius vigents mitjançant la configuració dels aspectes generals del joc de la loteria i de la seva comercialització.
  • Revisar el joc de la loteria a fi d’establir algunes millores en els aspectes generals d’aquest joc i de la seva comercialització.

Preguntes per orientar les aportacions

  • Quins aspectes considereu que cal actualitzar del règim general dels jocs de loteria, tenint en compte la normativa vigent?
  • Quines mesures de protecció a les persones menors d’edat i dependents del joc es podrien aplicar a la pràctica del joc de loteria, amb caràcter general? 
  • Quines millores considereu que s'han d'introduir en les condicions vigents d’adquisició en línia de bitllets de loteria? 
  • En relació amb el règim de venda i distribució dels jocs de loteria, quines millores creieu que podrien efectuar-se respecte a la configuració de la xarxa de comercialització actual?El que es decideix Garantir la seguretat jurídica, simplificar els instruments normatius vigents i revisar el joc de la loteria a fi d’establir algunes millores.
Qui hi participa Ciutadania en general, persones que integren la xarxa comercial de venda i distribució dels jocs de loteria de la Generalitat i les associacions que donen suport a les persones amb problemes d’addició al joc.
Departament Departament d'Economia i Hisenda
Unitat promotora Direcció General de Tributs i Joc
Disposa de retorn
Data d'inici 08 de Octubre de 2021
Data de finalització 09 de Desembre de 2021
Referència: II-PART-2021-10-425

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/reglament-general-joc-loteria-reservat/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/reglament-general-joc-loteria-reservat/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

22

Seguidores