" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació del cos de bombers voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 18/12/2019 - 18/01/2020
Fases del procés

Canvis a "Canvi en les remuneracions de les compensacions"

Versions

Versió 1

Avatar: enric pinhas salinas enric pinhas salinas
27/12/2019 16:35
Versions 1 Torna a la proposta