" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació del cos de bombers voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 18/12/2019 - 18/01/2020
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Fer un estudi del cost total de les remuneracions que es fan al llarg de l'any i modificar a...
Definir les tasques que poden fer els membres de l'escala de veterans.
- Formació
- Logística
...
Ja en el primer Reglament del Cos de Bombers Voluntaris (any 1.982) indicava que l'equip de...
Facilitar l'activació dels bbvv en cas de serveis, establint convenis amb empreses i institucions...
Seguint la proposta de canvi de paradigma, proposo que els Bombers voluntaris passin a ser...
Encara que en diguin compensació, la realitat es que ens paguen per fer una feina, a tants euros...
Els membres de la Secció Activa han de disposar del permís de conducció de vehicles de la...
Més que una proposta és una pregunta.
M'ha arribat el redactat de la proposta del reglament...
Garantir la carrera professional dins Cos de Bombers Voluntaris, no només per escrit , si no fent...
Promocionar la secció de bombers juvenils fent que formar part d’aquesta secció consti com a...
Que es permetin i reconeguin les comunicacions electròniques entre l'Administració i els membres...
Per ser bomber voluntari el temari a estudiar és de 14 temes. Per ser bomber funcionari 21 temes....
Promoure la presencia d’un binomi de Bombers Voluntaris per supervisar els preventius de les Ass....
Als efectes d'aconseguir una major claredat sobre les obligacions de ser bomber voluntari i...
La fase formativa per ser bomber voluntari és la realització d'un curs de formació d'una durada...
Potenciar els coneixements dels bombers voluntaris degut al seu ofici mitjançant la creació i...
Bon día,
Respecte al tema de conciliació de la vida laboral amb l'emergència (cas de bbvv de...
Trobo que el mínim d’hores anuals no és compatible amb una jornada laboral estàndard, tenint...
Possibilitat d'elecció per sufragi directe d'un representant extra per a cada Regió al Consell de...
Definició del nombre d'efectius per parc i que aquests s'assoleixin.
Garanties per complir-ho
...