" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació del cos de bombers voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 18/12/2019 - 18/01/2020
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Adoptar una sèrie de mesures per incentivar que el bomber voluntari visqui en el propi municipi...
*En els articles 36.2, 36.3 i 36.4, afegir un nou supòsit “e”:
e) Tenir la titulació del grup...
1. compensació per la instal·lació de l'App. Sent com som un Cos Voluntari, no s´ens pot exigir...
Definir les tasques que poden fer els membres de l'escala de veterans.
- Formació
- Logística
...
Promoure la presencia d’una plantilla complerta de bombers voluntaris als parcs de bombers...
Els bombers voluntaris han de tenir per reglament, delegats de prevenció, salut i seguretat, per...
Bon día, afegir dos punts:
1- Que alhora de fer les bases uns dels requisits sigui la disminució...
Fer convocatòries més sovint , garantint un número mínim de bombers als parcs definit per...
Agilitzar les excedències, tant l'accés com el retorn.
Que l'excedència compti des de el primer...
Segons l'opinió de juristes especialistes en dret laboral, els bombers voluntaris de la secció...
  • Creat el
    06/01/2020
  • 7
  • Número de comentaris: 1
La figura del bomber voluntari és anacrònica i ja no és funcional. És per aixó que s'ha de fer un...
Definir 4 tipus de serveis:
- Foc urbà
- Salvament
- Foc forestal
- Servei de llarga durada...
Seguint la proposta de canvi de paradigma, proposo que els Bombers voluntaris passin a ser...
Facilitar d’ingrés dels contractats durant la campanya forestal, autoritzant que actuïn com a...
Els membres de la Secció Activa han de disposar del permís de conducció de vehicles de la...
Potenciar els coneixements dels bombers voluntaris degut al seu ofici mitjançant la creació i...
Una vegada enllestit l'esborrany definitu, el reglament hauria de ser votat i aprovat per tots...
Bon día,
Respecte al tema de conciliació de la vida laboral amb l'emergència (cas de bbvv de...
Afegir a les funcions dels caporals, sergents i oficials les tasques operatives d’inspecció i de...
Tal i com tots els bombers de les administracions disposen de jubilacions anticipades, els...