" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació del cos de bombers voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 18/12/2019 - 18/01/2020
Fases del procés

Simplement ser legals

31/12/2019 13:49  
Encara que en diguin compensació, la realitat es que ens paguen per fer una feina, a tants euros la hora. Lu just, seria que ja que ho hem de declarar a la declaració de la renda, ho poguessim cotitzar, i que ens compti si mai hem d'agafar el paro, i que ens compti per la jubilació.

Llistat d'adhesions

i 3 persones més (veure més) (veure menys)

Referència: II-PROP-2019-12-77627
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/reglamentbombersvoluntaris/f/2773/proposals/77627/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/reglamentbombersvoluntaris/f/2773/proposals/77627/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Cito textualment part d'una resolució de la SotsDirecció General de Recursos Humans de la DG Bombers:
"La percepció per part dels bombers voluntaris de les compensacions econòmiques que perceben...., d'acord amb la Llei reguladora de l'IRPF .... es consideren a nivell fiscal com rendiment del treball i, conseqüentment es troben subjectes a retenció"
Amb aquesta consideració, com s'entén que no es cotitzi a la seguretat social i no es gaudeixin altres drets?

Carregant els comentaris ...