" class="part-icon-bars">

Elaboració de la Llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Consulta pública prèvia de l'Avantprojecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Fase 2 de 2
Retorn 09/11/2023 - 31/12/2024
Fases del procés

4) Quins trets o característiques bàsiques s’ha de dotar al marc regulador dels ADR per tal que aporti seguretat jurídica...

19/09/2023 12:49  

La regulació ha de donar un marc global exhaustiu. Cal plantejar com a requisit de procedibilitat l’ús dels ADR perquè sigui admesa la demanda o reclamació formal. La legislació ha d’assegurar la confidencialitat i la protecció de dades del procés ADR escollit. El marc regulador ha de donar força jurídica i executabilitat als efectes de l’activitat dialogada perquè l’acord tingui validesa i eficàcia.

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2023-09-87184
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/resolucioalternativadeconflictes/f/3842/proposals/87184/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/resolucioalternativadeconflictes/f/3842/proposals/87184/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Welcome to the exhilarating world of Aviator Crash Game, where the adrenaline rush meets strategic thinking! In this blog post, we'll delve into the heart-pounding action of Aviator Crash Game, explore the dynamics of this popular betting game, and introduce you to Hivelance's cutting-edge solution: the Aviator Clone Script. So buckle up and get ready for an exciting ride!

You can email us with any questions or visit the link below to learn more.

Immediately Available Experts:

mail - Sales@hivelance.com

call / whatsapp - +918438595928

Telegram – HiveLance

Skype- live:.cid.8e890e9d0810f62c

Web https://www.hivelance.com/aviator-clones-script

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...