" class="part-icon-bars">

Elaboració de la Llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Consulta pública prèvia de l'Avantprojecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Fase 2 de 2
Retorn 09/11/2023 - 31/12/2024
Fases del procés

Canvis a "4) Quins trets o característiques bàsiques s’ha de dotar al marc regulador dels ADR per tal que aporti seguretat jurídica..."

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"4)\tQuins trets o característiques bàsiques s’ha de dotar al marc regulador dels ADR per tal que aporti seguretat jurídica..."}
 • +{"ca"=>"4)\tQuins trets o característiques bàsiques s’ha de dotar al marc regulador dels ADR per tal que aporti seguretat jurídica..."}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"4)\tQuins trets o característiques bàsiques s’ha de dotar al marc regulador dels ADR per tal que aporti seguretat jurídica..."}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"4)\tQuins trets o característiques bàsiques s’ha de dotar al marc regulador dels ADR per tal que aporti seguretat jurídica..."}

Cos

 • +["

  La regulació ha de donar un marc global exhaustiu. Cal plantejar com a requisit de procedibilitat l’ús dels ADR perquè sigui admesa la demanda o reclamació formal. La legislació ha d’assegurar la confidencialitat i la protecció de dades del procés ADR escollit. El marc regulador ha de donar força jurídica i executabilitat als efectes de l’activitat dialogada perquè l’acord tingui validesa i eficàcia.

  "]
 • +["<p>La regulació ha de donar un marc global exhaustiu. Cal plantejar com a requisit de procedibilitat l’ús dels ADR perquè sigui admesa la demanda o reclamació formal. La legislació ha d’assegurar la confidencialitat i la protecció de dades del procés ADR escollit. El marc regulador ha de donar força jurídica i executabilitat als efectes de l’activitat dialogada perquè l’acord tingui validesa i eficàcia.</p>"]
Esborrats
Addicions
 • +["

  La regulació ha de donar un marc global exhaustiu. Cal plantejar com a requisit de procedibilitat l’ús dels ADR perquè sigui admesa la demanda o reclamació formal. La legislació ha d’assegurar la confidencialitat i la protecció de dades del procés ADR escollit. El marc regulador ha de donar força jurídica i executabilitat als efectes de l’activitat dialogada perquè l’acord tingui validesa i eficàcia.

  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>La regulació ha de donar un marc global exhaustiu. Cal plantejar com a requisit de procedibilitat l’ús dels ADR perquè sigui admesa la demanda o reclamació formal. La legislació ha d’assegurar la confidencialitat i la protecció de dades del procés ADR escollit. El marc regulador ha de donar força jurídica i executabilitat als efectes de l’activitat dialogada perquè l’acord tingui validesa i eficàcia.</p>"]
Autoria de la versió
Avatar: Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
Versió creada el 19/09/2023 12:49