" class="part-icon-bars">

Elaboració de la Llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Consulta pública prèvia de l'Avantprojecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Fase 2 de 2
Retorn 09/11/2023 - 31/12/2024
Fases del procés

Canvis a "Aportacions 1 del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya"

Versions

Versió 1

Avatar: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya
20/09/2023 13:32
Versions 1 Torna a la proposta