" class="part-icon-bars">

Elaboració de la Llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Consulta pública prèvia de l'Avantprojecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Fase 2 de 2
Retorn 09/11/2023 - 31/12/2024
Fases del procés

Canvis a "Aportacions 1 del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Aportacions 1 del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya"}
 • +{"ca"=>"Aportacions 1 del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Aportacions 1 del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Aportacions 1 del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya"}

Cos

 • +["

  La Junta de Govern del Colpis, a proposta de la seva comissió de mediació, ha aprovat les següents consideracions:

  -Considerem que el paradigma del qual parteix la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes és restrictiu a l'àmbit judicial. 

  - Des el Col·legi de professionals de la ciència política i la sociologia considerem que cal abordar els conflictes des d'un anàlisi global, social i estructural.

  "]
 • +["<p>La Junta de Govern del Colpis, a proposta de la seva comissió de mediació, ha aprovat les següents consideracions:</p><p>-Considerem que el paradigma&nbsp;del qual parteix la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes és restrictiu a l'àmbit judicial.&nbsp;</p><p>- Des el Col·legi de professionals de la ciència política i la sociologia considerem que cal abordar els conflictes des d'un&nbsp;anàlisi global, social i estructural.</p>"]
Esborrats
Addicions
 • +["

  La Junta de Govern del Colpis, a proposta de la seva comissió de mediació, ha aprovat les següents consideracions:

  -Considerem que el paradigma del qual parteix la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes és restrictiu a l'àmbit judicial. 

  - Des el Col·legi de professionals de la ciència política i la sociologia considerem que cal abordar els conflictes des d'un anàlisi global, social i estructural.

  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>La Junta de Govern del Colpis, a proposta de la seva comissió de mediació, ha aprovat les següents consideracions:</p><p>-Considerem que el paradigma&nbsp;del qual parteix la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes és restrictiu a l'àmbit judicial.&nbsp;</p><p>- Des el Col·legi de professionals de la ciència política i la sociologia considerem que cal abordar els conflictes des d'un&nbsp;anàlisi global, social i estructural.</p>"]
Autoria de la versió
Avatar: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya
Versió creada el 20/09/2023 13:32