" class="part-icon-bars">

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REGULACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA A L’ÀMBIT TER-LLOBREGAT

#xarxesaigua Consulta prèvia a l’elaboració del reglament regulador del servei d’abastament d’aigua potable a les poblacions des de la xarxa Ter- Llobregat

Fase 1 de 1
Aportacions 06/01/2021 - 05/02/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Objectiu principal


L'objectiu és recollir la percepció de la ciutadania al voltant del servei públic d’abastament d’aigua de l’àmbit Ter-Llobregat i rebre aportacions per contribuir a definir el reglament, especialment pel que fa als drets i les obligacions de les entitats prestadores i receptores del servei públic d’abastament d’aigua en alta.Objectius de la consulta

 

1.    Gestionar l’aigua de manera sostenible per garantir-ne la disponibilitat amb criteris socials, econòmics i ambientals per a l’abastiment d’aigua en alta.


2.    Disposar d’una regulació complerta i comuna per a tot l’àmbit del servei públic d’abastament d’aigua (que actualment es presta per diferents operadors públics i privats). Aquest reglament regularà tot l’àmbit del servei que ve definit per l’annex I, relatiu a les instal·lacions que integren la xarxa d’abastament dels sistema Ter-Llobregat, del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre).


3.    Establir la definició dels prestadors i els destinataris del servei, així com dels seus deures i obligacions, de com es formalitza la seva relació, i també dels aspectes relatius al desplegament de la vessant econòmica del servei (costos, tarifes,etc..)


4.    Reforçar les garanties jurídiques per als prestadors (operadors públics i privats) i destinataris (ajuntaments i ens supramunicipals) del servei d’abastament d’aigua.


5.    Reforçar la garantia i la qualitat del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable, i per tant de la ciutadania.

Qui hi participa Tota la ciutadania, en especial ens locals i operadors en alta
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data d'inici 06 de Gener de 2021
Data de finalització 06 de Febrer de 2021
Referència: II-PART-2019-05-231

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/servei-abastament/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/servei-abastament/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

178

Seguidores