" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Canvis a "Fase 1. Sessió informativa àmbit Barcelona 1 (Granollers)"

Versions

Versió 9

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
16/09/2019 10:29

Versió 10

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
23/09/2019 12:13

Versió 11

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
23/09/2019 12:18

Versió 12

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
23/09/2019 13:29

Versió 13

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
07/10/2019 10:13

Versió 14

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
16/10/2019 11:30
Versions 15 Tornar a la trobada